Langhenkel/HEC spant zich in om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via onderstaande link is onze AVG verklaring in te zien.

AVG verklaring  (17 pagina’s)