Deze commissie verzorgt de interne en externe publicaties via o.a. de website www.langhenkelhec.nl , de nieuwsbrief en regionale bladen.

Voorzitter & contactpersoon media Vacant
mailadres:
Uitvoering communicatieplan
Plaatsing persberichten

Jeugdlid (vacature) Jeugdzaken

Peter Uiterwaal Webmaster mailadres: webmaster@langhenkelhec.nl

Cobie Aardoom Nieuwsbrief mailadres: cobie@langhenkelhec.nl

Jojan van den Bosch Fotograaf

Terug naar commissies.