Uitbreiding gebruik Corona toegangsbewijs

Op de persconferentie van dinsdag 2 november 2021 heeft de overheid aangekondigd dat per zaterdag 6 november a.s. het gebruik van een Corona toegangsbewijs voor binnensport noodzakelijk is.

Dit heeft tot gevolg dat iedereen die vanaf zaterdag 6 november 2021 de Burgemeester Faberhal wil betreden in het bezit moet zijn van een geldig Corona toegangsbewijs. Hierop zal worden gecontroleerd en zonder geldige QR-code zal de toegang tot de hal worden geweigerd.

Ongeacht of je het als bezoeker van de Faberhal eens bent of oneens bent met de inzet van deze maatregel, feit is dat wij ons als vereniging en gebruikers van de hal aan deze regels hebben te houden. Ik vraag daarom iedereen met klem om de eigen verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen in het bezit te zijn van een geldige QR-code. Wij beseffen dat wij veel van onze vrijwilligers (moeten) vragen. Wij willen iedereen dan ook oproepen om onze vrijwilligers met respect te behandelen en te steunen door ze niet voor lastige discussies te stellen. De heren en dames aan de deur volgen alleen de gestelde regels op.

Kortom iedereen met een geldige QR-code heten wij van harte welkom op onze locatie!

Naast bovenstaande vragen we iedereen uiteraard ook om na binnenkomst op de locatie de basisregels zo goed mogelijk na te leven:

– Handen vaak wassen, zeker bij binnenkomst en geen handen schudden.
– Hoest en nies in de elleboog.
– Blijf thuis en test bij klachten.
– Vermijd nauw contact en geef elkaar de ruimte.