Hallo allemaal,

Het zal velen niet zijn ontgaan. De besmettingsgraad van het Corona virus in Heerde ligt op dit moment erg hoog. De hoge besmettingsgraad heeft inmiddels zelfs geleid tot het tijdelijk sluiten van één van de basisscholen. Als bestuur kunnen we ons voorstellen dat dit vragen oproept, ook ten aanzien van de door onze vereniging aangeboden jeugdtrainingen.

Overleg met de gemeente

Als vereniging zijn wij het afgelopen jaar doorlopend met de gemeente Heerde in overleg geweest omtrent de situatie rondom het corona virus en het wel of niet aanbieden van trainingen. Hierin volgen wij als vereniging de landelijke maatregelen en adviezen alsmede de lokale adviezen die wij ontvangen van de Gemeente Heerde.

Naar aanleiding van de recente berichtgeving hebben wij de gemeente Heerde verzocht om advies te geven inzake de door ons verzorgde trainingen. Op basis van het verkregen advies kunnen wij vooralsnog de trainingen laten doorgaan.

Hanteer de basis richtlijnen

Op dit moment kunnen de trainingen vooralsnog gewoon doorgaan. Daarin is het wel belangrijk dat we met elkaar alle basisregels hanteren.
1) Hanteer de geldende hygiëne maatregelen.
2) Hanteer de 1,5 meter afstand regel.
3) Bij klachten blijf thuis
4) Kom alleen om te sporten, blijf rondom de trainingen niet hangen
5) toeschouwers en kijkers zijn op dit moment helaas niet welkom bij trainingen.

Stel er is sprake van een besmetting

We vragen van iedereen dus voorzichtigheid om te voorkomen dat er sprake is van besmetting.
Mocht er onverhoopt toch iemand besmet raken, dan zullen wij uiteraard de trainingen direct stoppen. Wij zullen dan tevens iedereen van de betreffende trainingsgroep informeren om verdere verspreiding te voorkomen.

Mocht er sprake zijn van een besmetting en u of uw kind is (recent) op een training aanwezig geweest, dan willen we u vragen om het bestuur te informeren, zodat wij eventuele maatregelen binnen de groep kunnen nemen.

Vragen/Opmerkingen?
We hopen als bestuur zijnde zo lang mogelijk de mogelijkheid te kunnen bieden aan de jeugd om te trainen. Uiteraard staat daarbij de veiligheid en gezondheid van onze jeugd, de brengende en halende ouders en niet in de laatste plaats onze vrijwilligers voorop. We vragen daarom ook om uw hulp om de maatregelen zo goed mogelijk na te leven.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor het bestuur of als u met het bestuur in contact wil komen, dan is dat uiteraard mogelijk. We zijn het makkelijkste en beste bereikbaar via bestuur@langhenkelhec.nl. Op de onze website www.langhenkelhec.nl zijn ook onze telefoonnummers te vinden.

We hopen dat onze jeugd voorlopig in goede gezondheid en veiligheid kan blijven trainen.

Met sportieve groet,
Het bestuur van Volleybalvereniging Langhenkel/HEC

Wilco Nuiten                 – Voorzitter
Ilse Koenhein                – Penningmeester
Annette Bijsterbosch     – Secretaris
Marja Liefers                – Bestuurslid Jeugdzaken

Gerelateerde berichten