Kleding

Kledingreglement Volleybalvereniging Langhenkel/HEC

Volleybalvereniging Langhenkel/H.E.C. (hierna te noemen “HEC”) stelt onder de volgende voorwaarden trainingspakken, wedstrijdtenues en sporttassen (hierna te noemen “de kleding”) in bruikleen beschikbaar voor de (competitie)spelende leden. Bij jeugdleden betreft het hier de ouder(s)/verzorger(s) van.

Ieder lid van HEC is bij ontvangst van de kleding automatisch deelnemer aan het kledingreglement. De vereniging hecht veel waarde aan een correcte/representatieve uitstraling en wenst uniformiteit.

1. De kleding wordt in bruikleen beschikbaar gesteld en blijft te allen tijde eigendom van HEC;

2. Het is niet toegestaan wedstrijdkleding uit te lenen aan derden;

3. De kleding wordt in het kleding/maatlabel van alle artikelen voorzien van een uniek nummer/naam;

4. De kosten van de aanschaf van de kleding komen voor rekening van HEC;

5. De leden dienen de kleding goed te onderhouden en zo nodig zorg te dragen voor kleine reparaties (na overleg met contactpersoon voor kledingbeheer);

6. De wedstrijdkleding mag niet worden gedragen tijdens de trainingen (muv van de recreanten) of andere activiteiten dan wedstrijd gerelateerde activiteiten. Privégebruik is vanzelfsprekend ook niet toegestaan. Het dragen van het trainingspak naar de training is wel toegestaan;

7. Indien een lid bij herhaling de afspraken in regel 5 niet nakomt kunnen maatregelen door het bestuur van HEC worden genomen;

8. Bij verlies of onherstelbare beschadiging van de kleding stelt het lid de contactpersoon kledingcommissie van HEC hiervan direct in kennis. Ingeval de oorzaak bij het lid ligt – dit ter beoordeling aan het bestuur – zal het lid vervangende kleding ontvangen, waarvoor de vervangingswaarde mogelijk verschuldigd zal zijn;

9. De kleding dient per direct te worden ingeleverd indien het lid zijn/haar lidmaatschap beëindigd. Kleding wordt ingeleverd bij één van de leden van de kledingcommissie. Afspraak wordt gemaakt via de mail! Indien de kleding niet wordt ingeleverd blijft het lid de eigen bijdrage voor de kleding verschuldigd. Lidmaatschap wordt pas na inlevering kleding beëindigd;

10. Wasvoorschrift: Om de kleding goed te behouden, adviseren:

•          30 graden

•          Niet in de droger

•          Niet strijken

•          Een scheutje azijn, tegen geurtjes

11. Indien zich een geschil voordoet ten gevolge van de inlevering (of verlies/onherstelbare beschadiging) van de kleding heeft de contactpersoon kledingbeheer en/of een lid van het dagelijks bestuur van HEC de beslissende stem;

12. Iedere deelnemer aan het kledingreglement betaalt middels de contributie de eigen bijdrage voor de kleding;  

13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van HEC.