Kleding

Kledingreglement Volleybalvereniging Langhenkel/HEC

Aangezien onze sponsor, naast de afgesproken sponsorbijdrage, een forse bijdrage levert aan een uniforme uitstraling naar buiten van onze vereniging heeft het bestuur besloten om tot een kledingreglement te komen.

Volleybalvereniging Langhenkel/HEC stelt onder de volgende voorwaarden trainingspakken, wedstrijdtenues en sporttassen (hierna te noemen “de kleding”) in bruikleen beschikbaar voor de (competitie)spelende leden (bij jeugdleden betreft het hier de ouder(s)/verzorger(s).

Om zo lang mogelijk gebruik te kunnen maken van de kleding zijn de volgende spelregels van toepassing:

1. De kleding wordt in bruikleen beschikbaar gesteld en blijft te allen tijde eigendom van Volleybalvereniging Langhenkel/HEC;

2. De kleding wordt in het kleding/maatlabel van alle artikelen voorzien van een uniek nummer;

3. De kosten van de aanschaf van de kleding komen voor rekening van Volleybalvereniging Langhenkel/HEC;

4. De leden dienen de kleding goed te onderhouden en zo nodig zorg te dragen voor kleine reparaties (na overleg met contactpersoon voor kledingbeheer via bestuur@langhenkelhec.nl );

5. De kleding mag niet worden gedragen bij trainingen (muv van de dinsdagrecreanten) of andere activiteiten dan wedstrijd gerelateerde activiteiten;  

6. De kleding dient per direct te worden ingeleverd indien het lid zijn/haar lidmaatschap beëindigd en/of stopt met competitiespelen;  

7.Een wasvoorschrift voor (deze) kleding met bedrukking is bij verstrekking van de kleding aan het lid meegegeven.

Ik ben nieuw bij de vereniging, hoe kom ik aan kleding?

Als je nieuw bij de vereniging komt, is het belangrijk om zo snel mogelijk te zorgen dat er kleding kan worden besteld. De kleding is volledig op maat gemaakt. Daardoor hebben we te maken met een levertijd op de kleding van ongeveer 6 tot 8 weken. We hebben wel enige shirts in voorraad, gelet op de kosten per kledingstuk proberen we de voorraad echter zo klein mogelijk te houden.

Om kleding te kunnen bestellen is het zaak om zo snel mogelijk kleding te passen. Dit kan via één de bestuursleden. Je kunt hiervoor één van de bestuursleden aanschieten in de hal of uiteraard even een afspraak maken via bestuur@langhenkelhec.nl .

Als de kleding ontvangen is zal deze via één van de bestuursleden worden verstrekt. Je krijgt hierbij een papieren versie van het kledingreglement uitgereikt. Deze dient voorzien van de benodigde informatie en een handtekening weer te worden ingeleverd bij één van de bestuursleden. Deze overeenkomst zal in een afgesloten administratie worden bewaard.

Mijn kleding is kwijt geraakt, wat moet ik doen?
Vraag eerst al je teamgenoten en de begeleiding van je team of deze misschien iets gevonden hebben. Als het kledingstuk echt niet meer terug te vinden is, dan meld je dit via bestuur@langhenkelhec.nl. Het bestuur zorgt ervoor dat er nieuwe kleding kan worden besteld. Voor vervanging van kwijtgeraakte kleding vraagt de vereniging een eigen bijdrage. Deze is per kledingstuk als volgt:

– wedstrijd shirt:           €       20,-
– wedstrijd broekje:      €       20,-
– Trainingsbroek:          €       20,-
– Trainingsjack:             €       25,-
– Sporttas:                     €       25,-
– Rugtas:                       €       20,-

Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?  

Meld zo snel mogelijk bij het bestuur via bestuur@langhenkelhec.nl wat er defect is aan je kleding. Stuur hierbij altijd een foto mee van de beschadiging en vermeld de maat van het kledingstuk. Dit is informatie die we nodig hebben om samen met de leverancier van de kleding te kunnen beoordelen of er sprake is van mogelijke garantie.

Ik stop met volleyballen bij Langhenkel/HEC, wat doe ik met mijn kleding?  

Je levert al je kleding in bij één van de bestuursleden. Deze controleert of je alles compleet hebt ingeleverd en of er geen schade aan de kleding is ontstaan. Wanneer er iets ontbreekt of als je iets kapot inlevert, zonder dat je hier in een eerder stadium melding van hebt gemaakt, dan wordt dit door de vereniging bij jou in rekening gebracht. De kosten hiervan staan beschreven onder het kopje “Mijn kleding is kwijtgeraakt”.  

Kledinggeld en contributie? 

Binnen Langhenkel/HEC maken we gebruik van een zogenaamd kledingfonds. Hiervoor bestaan verschillende redenen. De belangrijkste reden is dat op deze manier alle teams in uniforme en nette kleding kunnen spelen. Dit zorgt voor een professionele uitstraling naar publiek en sponsoren. Daarnaast kunnen we op deze manier kosten besparen door collectief aan te schaffen.

Elk lid is kledinggeld verschuldigd. Dit is een bijdrage per jaar van € 30,- welke begin november tezamen met de bondscontributie en teamgelden zal worden geïncasseerd.

Trainers/coaches die geen spelend lid zijn, kunnen op verzoek een trainingsjack en/of een rugtas in bruikleen krijgen van de vereniging. Hiervoor is geen losse kledingbijdrage verschuldigd. Wel dient na het beëindigen van het trainen/coachen de uitgegeven kleding te worden ingeleverd. Wanneer er iets ontbreekt of als je iets kapot inlevert, zonder dat je hier in een eerder stadium melding van hebt gemaakt, dan wordt dit door de vereniging bij jou in rekening gebracht. De kosten hiervan staan beschreven onder het kopje “Mijn kleding is kwijtgeraakt”.