Procedure teamindelingen

Ieder jaar staan wij als bestuur voor de taak om een nieuwe teamindelingen te maken voor het nieuwe seizoen. Wij proberen hierbij rekening te houden met alle wensen en belangen van de leden en tevens de visie van de vereniging hierin mee te nemen. Om tot een juiste teamindeling te komen en te zorgen dat alle leden weten wat ze mogen verwachten, hieronder beschreven de procedure teamindeling.  

Om het proces zorgvuldig te kunnen uitvoeren hebben trainer, coach, speler, en bestuur daarin ieder hun eigen taak.

Teamindeling in het kort

Het bestuur coördineert de teamindeling en krijgt hiervoor informatie van de technische commissie en de trainers.  De wensen en mogelijkheden van de spelers worden geïnventariseerd, dit door middel van het formulier ‘Inventarisatie teamindeling’. Ook hebben de trainers gesprekken met de individuele spelers. Daarna volgt publicatie van de conceptindeling. Na verwerking van eventuele bijzonderheden volgt de definitieve indeling.

Rolverdeling bij teamindeling

 • Alle spelers krijgen via mail (bekend bij de ledenadministratie) het verzoek het formulier ‘Inventarisatie teamindeling’ in te vullen. Graag invullen!
 • De trainers voeren gesprekken met de individuele spelers.
 • Indien gewenst voert het bestuur een gesprek met de speler mede op basis van het ingevulde formulier.
 • De trainers en coaches geven informatie aan het bestuur voor de te maken nieuwe teamindeling.
 • Het bestuur beslist inzake teamindeling en publiceert deze.
 • Indien na bekendmaking van de conceptindeling bezwaren bestaan gaat het bestuur met de betreffende leden in gesprek.

Criteria voor teamindeling

Team specifieke criteria / Individuele criteria voor teamindeling

 • Ledenbehoud is een belangrijk onderwerp
 • Motivatie
 • Volleybal technische vaardigheden en ontwikkelmogelijkheden
 • Volleybalinzicht
 • Positie(s) waarop speelster/speler inzetbaar is
 • Fysieke gesteldheid
 • Beschikbaarheid voor aantal trainingen/wedstrijden
 • Leeftijd
 • Sociaal: gewenste keuze qua team

Tijdspad

 • Februari
  • Bestuur en trainers gaan in gesprek over visie volgend seizoen
  • Inventarisatie met formulier ‘ Inventarisatie teamindeling’
  • Afstemming met trainers/coaches
  • Eerste ruwe indeling qua niveau en teams (intern bestuur)
  • Concept teamindeling vastgesteld door bestuur wordt bekendgemaakt aan trainers (intern)
 • Maart:
  • Publicatie concept teamindeling via de site
  • Spelers kunnen bezwaar maken tegen de indeling
  • Gesprek speler/ouders met bestuur n.a.v. bezwaren tegen de indeling
 • April:
  • Definitieve teamindeling op de site

Vragen over de teamindeling? Neem contact op met het bestuur via bestuur@langhenkelhec.nl.