Procedure teamindelingen

Het is elke jaar weer een behoorlijke uitdaging om voor het nieuwe seizoen de teams in te delen. Er zijn namelijk veel wensen en belangen waar we rekening mee moeten houden. Daarnaast vraagt dit altijd een behoorlijke tijdsinvestering van alle betrokken commissie en bestuursleden. Om toch echter zo goed mogelijk tot een teamindeling te komen en te zorgen dat alle leden weten wat ze mogen verwachten hebben we ervoor gekozen om het proces hoe we tot een nieuwe teamindeling komen vast te leggen.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe de samenstelling van de teams per seizoen tot stand komt. Om het proces zorgvuldig te kunnen uitvoeren hebben trainer, coach, speler, en bestuur daarin ieder hun eigen taak. Bij de besluitvorming worden het (jeugd) beleid en belangrijkste waarden (Plezier, Samen, Respect, Positiviteit, en gezelligheid) van HEC als kader gebruikt.

Teamindeling in het kort

De teamindeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Eerst worden de wensen en mogelijkheden van spelers geïnventariseerd. Dit doen we digitaal door middel van het formulier ‘Teamindeling’. Aan de hand van deze inventarisatie gaan ten minste 2 bestuursleden en spelers met elkaar in gesprek. Ook zal het bestuur met de betreffende trainers/coaches in gesprek gaan om de visies van trainers/coaches mee te kunnen nemen in de overweging om te komen tot een teamindeling. Daarna volgt publicatie/toelichting van de conceptindeling. Na verwerking van eventuele bijzonderheden volgt de definitieve indeling. Alleen bij zwaarwegende redenen kan dat een andere indeling zijn dan het concept.

Formulier ‘Teamindeling’

In maart ontvangen alle spelers het formulier ‘Teamindeling’ via het in de ledenadministratie bekende mailadres. Invullen is verplicht, aangezien het voor het bestuur anders niet mogelijk is om tot een goede en voor iedereen passende teamindeling te komen.

Informatieavond

Begin maart organiseert het bestuur een informatieavond voor leden. Op deze avond wordt het proces teamindeling toegelicht.

Rolverdeling bij teamindeling

Het bestuur coördineert de teamindeling en is daar verantwoordelijk voor.

 • Het bestuur organiseert een informatieavond aan het begin van het indelingsproces.
 • Alle spelers krijgen via mail het verzoek het formulier ‘Teamindeling’ in te vullen. Invullen is verplicht!
 • Indien gewenst voert het bestuur een gesprek met de speler mede op basis van het ingevulde formulier. Indien gewenst kunnen trainer en coach hierbij aanhaken.
 • De trainers en coaches krijgen de mogelijkheid om input te leveren aan het bestuur voor de te maken nieuwe teamindeling
 • Het bestuur beslist inzake teamindeling en publiceert deze.
 • Indien na bekendmaking van de conceptindeling bezwaren bestaan gaat het bestuur met de betreffende leden in gesprek.


Criteria voor teamindeling

Teamspecifieke criteria

 • Plezier en Prestatie zijn even belangrijk
 • Alle spelers verdienen evenveel aandacht.
 • Ledenbehoud is een belangrijk item.
 • Teams die goed draaien (prestatie en sociaal) zoveel mogelijk intact laten.
 • Er worden (in beginsel) maximaal 10 speelsters/spelers per team ingedeeld.

Individuele criteria voor teamindeling

 • Motivatie
 • Volleybal technische vaardigheden en ontwikkelmogelijkheden
 • Volleybalinzicht
 • Positie(s) waarop speelster/speler inzetbaar is
 • Fysieke gesteldheid
 • Beschikbaarheid voor aantal trainingen/wedstrijden
 • Leeftijd
 • Sociaal: gewenste keuze qua team

Tijdspad

 • Maart
  • Inventarisatie met formulier ‘Teamindeling’
  • Publicatie tijdsplanning “teamindeling” op website
  • Bestuur en trainers gaan in gesprek over visie volgend seizoen
  • informatieavond voor leden (omtrent proces)
  • eerste ruwe indeling qua niveau en teams (intern)
  • afstemming met trainers/coaches a.d.h.v. ruwe indeling
  • concept teamindeling vastgesteld door bestuur wordt bekendgemaakt aan trainers (intern)
 • April:
  • publicatie concept teamindeling via de site
  • spelers kunnen bezwaar maken tegen de indeling
 • Mei:
  • spreekuur voor leden op basis van ingediende bezwaren
  • definitieve teamindeling op de site
 • Uiterlijk augustus:
  • trainer maakt seizoenstart met spelers en ouders

Opmerkingen

Invullen van het formulier ‘Teamindeling’ is verplicht. Zonder dit formulier is een gesprek met de speler niet mogelijk.

We proberen zo zorgvuldig mogelijk te werken. Een speler kan bezwaar maken tegen de conceptindeling. Alleen wanneer er omstandigheden zijn die we over het hoofd hebben gezien kan dat leiden tot een andere indeling. In dat geval wordt een spreekuur georganiseerd waar spelers en ouder(s) de mogelijkheid hebben dat bezwaar toe te lichten. Daarna vindt definitieve indeling plaats.

Vragen over de teamindeling?

Neem contact op met het bestuur via bestuur@langhenkelhec.nl.