Goedemiddag allemaal,

In verband met het Coronavirus ontvangen jullie als leden van Volleybalvereniging Langhenkel/HEC aanvullende communicatie.

Verlenging maatregelen
De maatregelen in verband met het Coronavirus zijn verlengd tot en met in ieder geval 28 april. De verwachting is echter dat ook na 28 april bepaalde maatregelen van kracht zullen blijven. Tot en met 1 mei zullen er in ieder geval geen verenigingsactiviteiten zijn. Vanuit het bestuur gaan we ervan uit dat we elkaar pas weer (fysiek) kunnen ontmoeten richting het nieuwe seizoen.

Stoppen competities
De Nevobo heeft alle competities gestopt. Dat wil zeggen dat er geen kampioenen zijn aangewezen. In de App inmiddels de eindstand per competitie verwerkt en is zichtbaar welke teams promoveren en degraderen. In het bijzonder wil ik hier de situatie van Dames 2 uitlichten. Dames 2 heeft het hele seizoen op kampioenskoers gelegen (met veel punten voorsprong) en is gepromoveerd. Ondanks dat de term kampioen dan ontbreekt, vinden we als bestuur dat jullie deze erkenning wel verdienen. Dus dames op een later tijdstip gaan we hier (nog) uitgebreider bij stilstaan.

Jeugduitje 16 mei
Het jeugduitje van 16 mei komt voor dit moment te vervallen. In het nieuwe seizoen zal gekeken worden of we dit alsnog kunnen organiseren.

Contributie
In overleg met de gemeente hebben wij een groot deel van de niet gebruikte zaalhuur kunnen teruggeven. Hierdoor valt een substantieel deel van de kosten voor de vereniging weg. Vanuit het bestuur hebben we daarom besloten om de contributie inning van het komende kwartaal niet uit te voeren.

Formulier teamindeling
Het formulier ter inventarisatie voor de teamindeling is inmiddels door een behoorlijk aantal mensen ingevuld. We willen iedereen, muv de dinsdagrecreanten , de woensdagrecreanten en de Mini’s vragen om het formulier uiterlijk 11 april in te vullen. Op die manier kunnen wij een zo goed mogelijke teamindeling maken.

Help elkaar waar het kan

In de vorige nieuwsbrief deed ik al een oproep om vooral met elkaar in verbinding te blijven. Via verschillende kanten heb ik inmiddels vernomen dat dit gelukkig in de verschillende teamapps ook zeker gebeurd. Blijf dit contact vooral ook houden.

Laten we met elkaar organiseren dat we elkaar daar waar het kan ook helpen, dus schroom niet om dit ook binnen je team of de vereniging te vragen als het nodig is. Het bestuur is in ieder geval onverminderd bereikbaar via bestuur@langhenkelhec.nl.

Voor nu: Stay Safe en we zien elkaar op een later moment weer in goede gezondheid in de zaal of kantine!

Met vriendelijke groet,
Mede namens de overige bestuursleden

Wilco Nuiten
Voorzitter Volleybalvereniging Langhenkel/HEC

Gerelateerde berichten